19 maart 2020

BKenP en het coronavirus

Het zal jullie niet ontgaan zijn dat er nieuwe ontwikkelingen hebben plaatsgevonden met betrekking tot het Coronavirus. Hierdoor hebben wij ook besloten aanvullende maatregelingen te treffen om
19 maart 2020

Ontslag op staande voet

Voor een rechtsgeldig ontslag op staande voet moet de opzegging onverwijld worden gedaan wegens een dringende reden. De opzegging om een dringende reden moet zo spoedig mogelijk worden gedaan nadat